Visi

Berkhidmah pada Kyai dan para Ulama untuk kemashlahatan umat

Misi

  1. Menggerakkan organisasi alumni yang dinamis aktif, sehingga mampu mengawal umat Islam dalam melaksanakan akidah islamiyah.
  2. Membimbing dan menuntun umat Islam dalam beribadah dan bermuamalah.
  3. Menguatkan peran dan fungsi pondok pesantren sebagai penuntun dan teladan dalam mengembangkan akhlakul karimah.

Tujuan

  1. Menjalin ukhuwwah sesama alumni
  2. Mengembangkam nilai-nilai luhur pondok pesantren dalam berkhidmah pada masyarakat
  3. Ikut andil dalam mewujudkan cita-cita perjuangan para muasis Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo
  4. Mendukung program kerja Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo dan seluruh aktifitasnya.
  5. Meningkatkan dakwah Islam ‘ala thoriqoti Ahlusunnah wal Jama’ah.